Extra 20%* reducere la a doua si următoarea piesă mai ieftină la valize.     *Reducerea va fi aplicată automat în coș.

Extra 20% reducere la a doua si
următoarea piesă mai ieftină la valize

WITTCHEN logoWITTCHEN logo
Ai în coș produse de la ultima vizită. Termină-ți cumpărăturile înainte ca acestea să fie toate vândute!
A fost atins pragul pentru livrare gratuită
Mergi la coş
Coş (0)
<!-- rezervat -->
A fost atins pragul pentru livrare gratuită
Coşul tău este gol

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE WITTCHEN ROMANIA S.R.L.

1. Dispoziții generale

Aceste prevederi constituie politica de confidențialitate (în continuare: „Politica de Confidențialitate” sau „Politică”), care precizează temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și informațiile privind colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către WITTCHEN ROMANIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, B-dul Corneliu Coposu nr. 6-8, etaj 6, biroul 3, Sectorul 3, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/6980/2022, ROONRC.J40/6980/2022, Cod unic de înregistrare 45953945 (în continuare: „WITTCHEN” sau „Administrator”). Politica de Confidențialitate este parte integrantă a Regulamentului Magazinului Online WITTCHEN. Înainte de a utiliza site-ul Magazinului Online, Cumpărătorul trebuie să citească Politica de Confidențialitate.

WITTCHEN folosește datele cu caracter personal în scopurile indicate în Politica de Confidențialitate, precum și în alte scopuri, totuși, de fiecare dată acestea sunt clar definite în Clauzele de Informare prezentate Clienților.

Administratorul exercită o diligență deosebită în scopul protejării intereselor persoanelor vizate. Administratorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal: în conformitate cu regimul de drept comun;

 • pentru scopuri strict definite indicate în Politica de Confidențialitate și alte scopuri, totuși, de fiecare dată acestea sunt definite clar în Clauzele de Informare;
 • adecvat scopurilor și obligațiilor urmărite;
 • în conformitate cu perioadele de reținere aplicabile - nu mai mult decât este necesar pentru asigurarea implementării proceselor, drepturilor și obligațiilor individuale și în conformitate cu termenele prevăzute de lege;
 • în conformitate cu standardele de securitate a prelucrării datelor aplicabile, mai ales, protejează împotriva prelucrării neautorizate și ilegale a datelor, a pierderii, deteriorării, distrugerii sau coruperii - prin aplicarea măsurilor tehnice, organizatorice și procedurale necesare.
2. Definiții

Administrator – o persoană juridică care determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Administratorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este WITTCHEN ROMANIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, B-dul Corneliu Coposu nr. 6-8, etaj 6, biroul 3, Sectorul 3, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/6980/2022, ROONRC.J40/6980/2022, Cod unic de înregistrare 45953945.

Date cu caracter personal – acestea sunt orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau posibil de identificat („persoana vizată”). Identificarea persoanei menționate mai sus se poate face pe baza: numelui, prenumelui, numărului de identificare, datelor de geolocalizare, identificatorului de internet sau a oricăror alți factori care determină identitatea fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială a unei anumite persoane fizice.

Clauză de informare – toate informațiile furnizate în cazul colectării de date de către Administrator rezultate din art. 13 sau 14 al Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

Persoana împuternicită de operator – o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică sau o altă entitate care prelucrează datele cu caracter personal în numele Administratorului. Creare de profiluri – aceasta este orice formă de prelucrare automată a Datelor cu Caracter Personal. Prin crearea de profiluri este posibilă prezentarea unei oferte individuale, specifice, personalizate pentru un anumit Client.

Prelucrare – acestea sunt operațiuni sau un set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, de exemplu, colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare sau modificare, descărcare, consultare, utilizare, dezvăluire prin transmitere, diseminare sau punere la dispoziție în orice alt mod, aliniere sau combinare, restricționare, ștergere sau distrugere.

Pseudonimizare – aceasta este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât acestea să nu poată fi atribuite unei anumite persoane vizate. Magazin online – site-ul web al Administratorului, disponibil la adresa https://www.wittchen.ro, care permite desfășurarea de comerț electronic privind vânzarea produselor marca WITTCHEN.

Acord – acord exprimat liber, specific, informat și neechivoc de către persoana vizată, sub forma unei declarații sau a unei acțiuni exprese afirmative, prin care permite prelucrarea Datelor cu Caracter Personal care o privesc.

3. Temeiuri legale

Toate datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu legislația română și UE aplicabilă, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – denumită în continuare „GDPR” sau „Regulamentul GDPR”.

Administratorul colectează și prelucrează date cu caracter personal în situația în care:

 • persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea acestora (într-un scop strict definit) – în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR;
 • persoana vizată a încheiat un contract cu WITTCHEN (mai ales un contract de cumpărare și vânzare sau un contract comercial) sau urmărește să încheie sau să rezilieze un contract și să implementeze prevederile acestuia sau alte activități legate de contract – în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR;
 • acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligației legale care revine Administratorului – în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR;
 • acest lucru este necesar pentru realizarea intereselor legitime ale WITTCHEN sau ale terților, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecția Datelor cu Caracter Personal, în special atunci când persoana vizată este un copil – în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR.

Administratorul prelucrează Datele cu Caracter Personal numai dacă sunt îndeplinite condițiile temeiurilor legale menționate mai sus. Exemple specifice împreună cu temeiurile legale prevăzute pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal sunt indicate mai jos în Politica de Confidențialitate – în raport cu scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către Administrator. De exemplu, în cazul în care Clientul decide să facă cumpărături în Magazinul Online și selectează ridicarea personală a Produsului achiziționat în locul livrării prin curier, datele sale cu caracter personal vor fi prelucrate în vederea îndeplinirii Contractului de Vânzare încheiat, însă acestea nu vor fi puse la dispoziția transportatorului care efectuează livrările la cererea Administratorului.

4. Contactarea Administratorului de date cu caracter personal

Pentru a contacta Administratorul de date cu caracter personal în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor cu caracter personal, precum și pentru a obține alte informații în legătură cu prelucrarea datelor de către WITTCHEN, vă rugăm să transmiteți solicitările dumneavoastră:

 • în scris la următoarea adresă: Bucureşti, B-dul Corneliu Coposu nr. 6-8, etaj 6, biroul 3, Sectorul 3, cu o mențiune („către Administratorul de Date cu Caracter Personal”);
 • electronic la următoarea adresă: info@wittchen.ro;
5. Afișarea site-ului web WITTCHEN

Dorim să vă informăm că odată cu afișarea site-ului web WITTCHEN de la adresa www.wittchen.ro, în browser-ele web disponibile are loc un schimb de informații între dispozitivul dvs. mobil, computer sau alt dispozitiv și serverele WITTCHEN. Toate informațiile obținute în legătură cu afișarea site-ului web sunt utilizate pentru buna funcționare a proceselor informatice care au loc pe site-ul web WITTCHEN sau a altor procese care au loc în browser-ul dumneavoastră.În timpul afișării site-ului www.wittchen.ro, browser-ul dvs. poate transmite următoarele informații: adresa dvs. IP, ora de intrare și ieșire, numele și adresa URL a fișierului afișat, site-ul sau aplicația de la care s-a făcut intrarea. Aceste date sunt transmise pentru a asigura securitatea și stabilitatea, precum și utilizarea confortabilă și neîntreruptă a Site-ului. Datele de mai sus sunt prelucrate în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR – în conformitate cu scopurile menționate mai sus.

6. Scopurile prelucrării datelor

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de fiecare dată într-un anumit scop, în conformitate cu un anumit temei juridic. Mai jos, se află o descriere a proceselor selectate legate de Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal:

Scopul prelucrării datelor Temeiul juridic al prelucrării și perioada de stocare a datelor Domeniul de aplicare a prelucrării datelor
Încheierea și executarea contractelor (de exemplu, contracte de cumpărare-vânzare) sau luarea de măsuri la solicitarea persoanei vizate, înainte de încheierea unui anumit contract. Articolul 6 alin. 1 lit. b din Regulamentul GDPR (executarea contractului) Datele sunt stocate pe perioada necesară pentru executarea, rezilierea sau expirarea în alt mod a unui contract încheiat.

Datele aferente chitanței/facturii privind achizițiile efectuate vor fi procesate până la expirarea obligației fiscale și până la prescrierea eventualelor revendicări sau până la sfârșitul perioadei de garanție.
Domeniul maxim: numele și prenumele; adresa de e-mail; numărul de telefon de contact; adresa de livrare (strada, numărul casei, numărul apartamentului, codul poștal, orașul, țara), adresa de reședință / de desfășurare a activității comerciale / de sediu (dacă este diferită de adresa de livrare).În cazul beneficiarilor serviciilor sau clienților care nu sunt consumatori, Administratorul poate procesa suplimentar numele companiei și numărul de identificare fiscală (CIF) al beneficiarului sau clientului.Domeniul de aplicare specificat este maxim - în cazul ridicării personale, de exemplu, furnizarea adresei de livrare nu este necesară.
Încheierea și executarea Contractului de Prestare a Serviciilor (Cont în magazinul online) Articolul 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul GDPR (interesul legitim al administratorului).

În cazul ștergerii contului, datele cu caracter personal vor fi stocate până la prescrierea oricăror revendicări.
Domeniul maxim: numele și prenumele; adresa de e-mail; numărul de telefon de contact; adresa de livrare (strada, numărul casei, numărul apartamentului, codul poștal, orașul, țara), adresa de reședință / de desfășurare a activității comerciale / de sediu (dacă este diferită de adresa de livrare).În cazul Beneficiarilor sau Clienților care nu sunt consumatori, Administratorul poate procesa suplimentar numele companiei și numărul de identificare fiscală (CIF) al Beneficiarului sau Clientului.Domeniul de aplicare specificat este maxim - în cazul ridicării personale, de exemplu, furnizarea adresei de livrare nu este necesară.
Marketing direct Articolul 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul GDPR (interesul legitim al administratorului)

Administratorul va prelucra datele în scopuri de marketing direct până când persoana vizată își va exprima obiecția expresă în acest sens
Numele, adresa de e-mail
Marketing Articolul 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul GDPR (consimțământ)

Datele sunt stocate până la retragerea consimțământului de către persoana vizată.
Numele, adresa de e-mail
Exprimarea opiniei de către Client asupra Contractului de Vânzare încheiat Articolul 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul GDPR Numele, adresa de e-mail
Evidența situaţiei fiscale sau contabile Articolul 6 alin. 1 lit. c din Regulamentul GDPR în legătură cu art. 108 din Codul de procedură fiscală din 2015. Datele sunt stocate pentru perioada cerută de lege care impune Administratorului să păstreze registrele contabile (5 ani de la începutul anului următor după exercițiului financiar la care se referă datele). Numele și prenumele; adresa de reședință/de desfășurare a activității comerciale/de sediu (dacă este diferită de adresa de livrare), numele companiei și numărul de identificare fiscală (CIF) al Beneficiarului sau Clientului
Determinarea, investigarea sau apărarea pretențiilor care pot fi formulate de Administrator sau care pot fi formulate împotriva Administratorului Datele sunt stocate pe durata interesului legitim urmărit de Administrator, dar nu mai mult decât termenul de prescripție a pretențiilor față de persoana vizată privind activitățile de afaceri desfășurate de Administrator. Numele și prenumele; numărul de telefon; adresa de e-mail; adresa de livrare (strada, numărul casei, numărul apartamentului, codul poștal, orașul, țara), adresa de reședință / de desfășurare a activității comerciale / de sediu (dacă este diferită de adresa de livrare).În cazul Beneficiarilor sau Clienților care nu sunt consumatori, Administratorul poate procesa suplimentar numele companiei și numărul de identificare fiscală (CIF) al Beneficiarului sau Clientului.
Altele - orice alte date pot fi prelucrate de către operator în legătură cu alte activități legale și alte scopuri legitime indicate în mod specific, dar acestea vor fi prezentate persoanei vizate în fiecare caz prin intermediul unor clauze de informare.
Scopul prelucrării datelor
Încheierea și executarea contractelor (de exemplu, contracte de cumpărare-vânzare) sau luarea de măsuri la solicitarea persoanei vizate, înainte de încheierea unui anumit contract.
Încheierea și executarea Contractului de Prestare a Serviciilor (Cont în magazinul online)
Marketing direct
Marketing
Exprimarea opiniei de către Client asupra Contractului de Vânzare încheiat
Evidența situaţiei fiscale sau contabile
Determinarea, investigarea sau apărarea pretențiilor care pot fi formulate de Administrator sau care pot fi formulate împotriva Administratorului
Temeiul juridic al prelucrării și perioada de stocare a datelor
Articolul 6 alin. 1 lit. b din Regulamentul GDPR (executarea contractului) Datele sunt stocate pe perioada necesară pentru executarea, rezilierea sau expirarea în alt mod a unui contract încheiat.

Datele aferente chitanței/facturii privind achizițiile efectuate vor fi procesate până la expirarea obligației fiscale și până la prescrierea eventualelor revendicări sau până la sfârșitul perioadei de garanție.
Articolul 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul GDPR (interesul legitim al administratorului).

În cazul ștergerii contului, datele cu caracter personal vor fi stocate până la prescrierea oricăror revendicări.
Articolul 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul GDPR (interesul legitim al administratorului)

Administratorul va prelucra datele în scopuri de marketing direct până când persoana vizată își va exprima obiecția expresă în acest sens
Articolul 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul GDPR (consimțământ)

Datele sunt stocate până la retragerea consimțământului de către persoana vizată.
Articolul 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul GDPR
Articolul 6 alin. 1 lit. c din Regulamentul GDPR în legătură cu art. 108 din Codul de procedură fiscală din 2015. Datele sunt stocate pentru perioada cerută de lege care impune Administratorului să păstreze registrele contabile (5 ani de la începutul anului următor după exercițiului financiar la care se referă datele).
Datele sunt stocate pe durata interesului legitim urmărit de Administrator, dar nu mai mult decât termenul de prescripție a pretențiilor față de persoana vizată privind activitățile de afaceri desfășurate de Administrator.
Domeniul de aplicare a prelucrării datelor
Domeniul maxim: numele și prenumele; adresa de e-mail; numărul de telefon de contact; adresa de livrare (strada, numărul casei, numărul apartamentului, codul poștal, orașul, țara), adresa de reședință / de desfășurare a activității comerciale / de sediu (dacă este diferită de adresa de livrare).În cazul beneficiarilor serviciilor sau clienților care nu sunt consumatori, Administratorul poate procesa suplimentar numele companiei și numărul de identificare fiscală (CIF) al beneficiarului sau clientului.Domeniul de aplicare specificat este maxim - în cazul ridicării personale, de exemplu, furnizarea adresei de livrare nu este necesară.
Domeniul maxim: numele și prenumele; adresa de e-mail; numărul de telefon de contact; adresa de livrare (strada, numărul casei, numărul apartamentului, codul poștal, orașul, țara), adresa de reședință / de desfășurare a activității comerciale / de sediu (dacă este diferită de adresa de livrare).În cazul Beneficiarilor sau Clienților care nu sunt consumatori, Administratorul poate procesa suplimentar numele companiei și numărul de identificare fiscală (CIF) al Beneficiarului sau Clientului.Domeniul de aplicare specificat este maxim - în cazul ridicării personale, de exemplu, furnizarea adresei de livrare nu este necesară.
Numele, adresa de e-mail
Numele, adresa de e-mail
Numele, adresa de e-mail
Numele și prenumele; adresa de reședință/de desfășurare a activității comerciale/de sediu (dacă este diferită de adresa de livrare), numele companiei și numărul de identificare fiscală (CIF) al Beneficiarului sau Clientului
Numele și prenumele; numărul de telefon; adresa de e-mail; adresa de livrare (strada, numărul casei, numărul apartamentului, codul poștal, orașul, țara), adresa de reședință / de desfășurare a activității comerciale / de sediu (dacă este diferită de adresa de livrare).În cazul Beneficiarilor sau Clienților care nu sunt consumatori, Administratorul poate procesa suplimentar numele companiei și numărul de identificare fiscală (CIF) al Beneficiarului sau Clientului.
Altele - orice alte date pot fi prelucrate de către operator în legătură cu alte activități legale și alte scopuri legitime indicate în mod specific, dar acestea vor fi prezentate persoanei vizate în fiecare caz prin intermediul unor clauze de informare.
7. Reținerea datelor

Stocăm datele dvs. în funcție de scopul și temeiul legal pentru următoarea perioadă de timp:

 • în vederea încheierii și executării contractului – stocăm datele dvs, pe durata contractului (de ex., un contract de cumpărare-vânzare, un contract comercial si altele);
 • în scopuri de marketing direct – stocăm datele dvs. până când este exprimată o obiecție efectivă și justificată din punct de vedere legal;
 • în scopuri de marketing – stocăm datele dvs. până la retragerea Consimțământului de marketing;
 • în scopul de urmărire sau apărare a oricăror revendicări – stocăm datele dvs. până la expirarea termenului aferent unei anumite revendicări (rezultat din prevederile legale);
 • în scopul procesării unei reclamați sau a unei alte cereri – stocăm datele dvs. până la procesarea reclamației, iar după finalizarea acesteia pe perioada de prescripție a revendicărilor (care decurg din caz)
 • în scopuri fiscale și contabile – pentru perioada prevăzută de lege;
 • în alte scopuri – putem stoca datele dvs. în alte scopuri pentru o perioadă de timp de reținere strict definit (pentru un anumit scop de prelucrare), cu toate acestea, de fiecare dată vă vom oferi informații despre toate drepturile și obligațiile dvs. prin prezentarea Clauzelor de informare într-un anumit scop concret.

Prelucrăm datele dvs. nu mai mult decât este necesar pentru atingerea unui scop specific sau dacă obligația de mai sus rezultă din legile în vigoare. Administratorul verifică în mod regulat toate bazele de date, suporturile de date și elimină datele care nu mai sunt necesare sau acestea sunt șterse automat.

8. Newsletter

Prin intermediul site-ului web www.wittchen.ro, aveți opțiunea de a vă abona la newsletter prin exprimarea voluntară a Consimțământului. În cazul în care este exprimat, WITTCHEN prelucrează adresa dvs. de e-mail – pentru a vă oferi informații despre produse, promoții, noutăți (prin trimiterea newsletter-ului la adresa de e-mail furnizată de dvs.).Temeiul legal pentru prelucrarea datelor în scopul trimiterii newsletter-ului este art. 6 alin. 1 lit. a GDPR. Dorim să vă informăm că vă puteți retrage oricând consimțământul de a primi newsletter-ul, iar retragerea consimțământului nu afectează legalitatea oricăror acțiuni întreprinse de WITTCHEN înainte de retragerea acestuia. Datele menționate mai sus sunt prelucrate până la retragerea consimțământului, ceea ce are drept rezultat ștergerea adresei dvs. de e-mail din listele de corespondență pentru newsletter.

9. Parteneri de afaceri

Aceste prevederi se aplică și persoanelor care sunt legate cu WITTCHEN printr-un contract de colaborare, contactează compania pentru a intra într-o relație de parteneriat sau se află în procesul de negociere a unui contract între părți. Domeniul de aplicare a datelor prelucrate depinde de cazul specific, individual și de natura contractului. Exemple de date colectate pentru acest tip de contract sunt: numele, prenumele, funcția, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa de corespondență, data și locul nașterii, cetățenia, numărul și seria buletinului de identitate, modelul semnăturii, numărul de înregistrare la registrul comerțului, CIF/CUI, date referitoare la plăți. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. b, c sau/și f din GDPR. La WITTCHEN, au acces la acest tip de contract departamentele care se ocupă de procedură și negocierea acestora, precum și departamentul juridic și contabil și alte departamente cu un interes legitim, inclusiv alte entități care cooperează cu WITTCHEN (furnizori de servicii și subcontractanți), totuși, își desfășoară activitățile numai în sfera indicată în contractele de încredințare și transmitere a datelor.

10. Concursuri

WITTCHEN este organizatorul multor concursuri care au scopul de a promova marca WITTCHEN. Toate informațiile detaliate despre concursuri pot fi găsite pe site-ul WITTCHEN în regulamentele de concurs disponibile și pe rețelele de socializare Facebook și Instagram. Cu excepția cazului în care regulamentul concursului nu prevede altfel, iar dvs. nu ați consimțit la prelucrarea datelor într-un alt scop care nu are legătură cu concursul în cauză, datele dvs. vor fi folosite doar în scopurile concursului.

11. Card de fidelitate

Dorim să vă informăm că, dacă efectuați achiziții al căror cost total depășește sau este egal cu 300 Lei, veți primi o informație la adresa de e-mail furnizată în comandă cu privire la modul de aderare la programul de fidelitate WITTCHEN. Mesajul pe care îl veți primi are doar caracter informativ, iar temeiul legal al acestuia este interesul legitim al operatorului de date în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR. Dacă nu sunteți interesat să aderați la programul de fidelitate, vă rugăm să ignorați mesajul primit. Acesta este trimis o singură dată și nu veți mai primi alte mesaje referitoare la acest subiect. Toate informațiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu aderarea la programul de fidelitate pot fi găsite în regulamentul programului de fidelitate la adresa: www.wittchen.ro.

12. Rețele de socializare

Pentru a vă oferi acces actualizat la informații despre produse, promoții sau concursuri noi, WITTCHEN oferă toate informațiile prin intermediul rețelelor sociale Facebook și Instagram.

Dorim să vă informăm că Clauza de Informare privind prelucrarea datelor dvs. referitoare la site-urile de socializare menționate mai sus, care conține informații detaliate privind protecția Datelor dvs. cu Caracter Personal, este disponibilă pe Facebook în fila „Note”.

13. Destinatarii datelor

Pentru buna funcționare a Magazinului Online, inclusiv implementarea Contractelor de Vânzare încheiate, este necesar ca Administratorul să utilizeze serviciile unor entități externe (cum ar fi, de exemplu, un furnizor de software, un curier sau o entitate de procesare a plăților).Administratorul utilizează numai serviciile unor procesatori care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a măsurilor tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să îndeplinească cerințele GDPR și să protejeze drepturile persoanelor vizate.

Transferul de date de către Administrator nu are loc în fiecare caz și nu către toți destinatarii sau categoriile de destinatari indicate în Politica de Confidențialitate – Administratorul transferă datele numai dacă acest lucru este necesar pentru atingerea unui anumit scop al prelucrării datelor cu caracter personal și numai în măsura necesară pentru realizarea acestuia.De exemplu, în cazul în care Clientul alege ridicarea personală, datele sale nu vor fi transferate transportatorului care cooperează cu Administratorul.

Datele cu caracter personal pot fi transferate, printre altele, către următorii destinatari sau categorii de destinatari:

 • transportatori / expeditori / brokeri de curierat - în cazul unui Client care alege în Magazinul Online metoda de livrare prin curier, Administratorul pune datele cu caracter personal colectate de la Client la dispoziția transportatorului, expeditorului sau intermediarului selectat care efectuează livrări la cererea Administratorului, în măsura necesară livrării Produsului către Client;
 • entitățile care procesează plăți electronice sau efectuate cu cardul de plată - în cazul unui Client care alege în Magazinul Online metoda de plată electronică sau de plată cu un card de plată, Administratorul pune datele cu caracter personal colectate de la Client la dispoziția entității selectate care procesează plățile menționate mai sus în Magazinul Online, la cererea Administratorului, în masura necesară pentru a procesa plata efectuată de Client;
 • entitățile care efectuează auditări (financiare, juridice, altele) la sediul Administratorului;
 • entitățile care furnizează consiliere juridică, participă la proceduri judiciare, de mediere, de executare, cercetare de piață și alte proceduri în numele și în beneficiul Administratorului, precum și birourile notariale sau consilierii fiscali;
 • entitățile care operează sisteme informatice (sisteme IT, de plată și altele);
 • organisme autorizate de lege, în special: autorități (de exemplu, autoritățile fiscale în cazul unui control fiscal), Poliție, Judecătorii și altele, atunci când legea prevede acest lucru;
 • alte entități ale Grupului Wittchen.
14. Transferul de date în afara Spațiului Economic European

Dorim să vă informăm că datele dvs. prelucrate de WITTCHEN nu sunt transferate în afara Spațiului Economic European (SEE).

15. Drepturile persoanelor vizate

Fiecare Client are următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveți dreptul de a accesa informațiile pe care le procesăm (în conformitate cu art. 15 din GDPR);
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor – aveți dreptul de a actualiza datele furnizate către WITTCHEN (în conformitate cu art. 16 din GDPR);
 • dreptul de a șterge datele („dreptul de a fi uitat”) – aveți dreptul de a șterge datele în cazul în care acestea au fost prelucrate ilegal sau dacă datele nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate (în conformitate cu art. 17 din GDPR);
 • dreptul de a limita prelucrarea datelor – aveți dreptul de a limita prelucrarea datelor în cazul în care administratorul nu mai are nevoie de date în scopurile pentru care au fost prelucrate, dacă datele sunt incorecte, precum și dacă sunt prelucrate ilegal (în conformitate cu art. 18 din GDPR);
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a transfera datele la un alt operator de date și de a primi datele dumneavoastră într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit electronic (în conformitate cu art. 20 din GDPR);
 • dreptul de a vă retrage consimțământul – aveți dreptul de a vă retrage orice consimțământ exprimat în mod voluntar în orice moment, iar retragerea consimțământului nu afectează prelucrarea efectuată de Administrator în conformitate cu legea înainte de retragerea acestuia (în conformitate cu art. 7 alin. 3 din GDPR);
 • dreptul de a vă opune – aveți dreptul de a vă opune în cazul în care prelucrarea datelor are loc pentru a urmări interesele legitime ale Administratorului sau ale unei terțe părți, inclusiv, în special, prelucrarea în scopuri de marketing, inclusiv profilarea, dacă nu există alte motive legitime valabile pentru prelucrare care să prevaleze asupra intereselor Clientului (în conformitate cu art. 21 din GDPR);
 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere – o persoană, ale cărei date sunt prelucrate de Administrator, are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere într-o manieră și într-un mod specificat în dispozițiile Regulamentului GDPR și ale legislației române, în special în Legea privind protecția datelor cu caracter personal..
 • Clientul/Cumpărătorul are dreptul sa depuna o plangere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. In Romania, datele de contact ale autoritatii de supraveghere pentru protectia datelor sunt urmatoarele:
  Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania
  Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
  E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să contactați Administratorul prin trimiterea unui mesaj adecvat în scris sau prin e-mail la adresa indicată în pct.4 al Politicii de Confidenţialitate.

16. Furnizarea voluntară a datelor

Furnizarea datelor dumneavoastră de fiecare dată este voluntară. În măsura specificată în Regulamentul Magazinului Online, furnizarea datelor este necesară pentru încheierea Contractului (de exemplu, Contractul de cumpărare și vânzare, Contractul de furnizare de servicii). Dacă plasați o comandă prin intermediul site-ului https://www.wittchen.ro, puteți furniza datele dumneavoastră fără a fi de acord cu prelucrarea acestora pentru: primirea newsletter-ului, exprimarea opiniei cu privire la achiziție, primirea de e-mailuri despre promoțiile curente (marketing), primirea de mesaje SMS despre starea comenzii.Dacă v-ați dat Consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în scopurile de mai sus, puteți retrage acest consimțământ în orice moment prin intermediul contactului furnizat în pct. 4 al Politicii de Confidențialitate, iar retragerea consimțământului nu va afecta conformitatea prelucrării datelor înainte de retragerea acestuia.

17. Crearea de profiluri

Pentru a oferi cea mai avantajoasă, ajustată și personalizată ofertă pentru Clienți și Persoanele Vizate, precum și în cazul Consimțământului explicit al persoanei vizate, Operatorul de date poate utiliza procedura de „creare de profiluri”.

Crearea de profiluri în Magazinul Online constă în analiza sau prognozarea automată a comportamentului unei persoane pe site-ul Magazinului Online, de exemplu, prin adăugarea unui anumit Produs în coș, navigarea pe pagina unui anumit Produs din Magazinul Online sau prin analizarea istoricului achizițiilor efectuate în Magazinul Online. Condiția pentru o astfel de profilare este ca Administratorul să aibă datele unei persoane pentru a-i putea trimite, de exemplu, un cod de reducere. Efectul utilizării profilării în Magazinul Online poate fi, de exemplu, acordarea unei reduceri pentru o anumită persoană, notificarea despre achiziții nefinalizate, trimiterea unei propuneri de Produs care poate corespunde intereselor sau preferințelor unei anumite persoane sau propunerea unor condiții mai bune în comparație cu oferta standard a Magazinului Online. Chiar dacă sunt create profiluri, Clientul decide în mod liber dacă va dori să profite de reducerea primită în acest fel sau de condițiile mai bune și să facă o achiziție în Magazinul Online.

18. COOKIES

Cookie-urile sunt fișiere text care salvează date prin browser-ul dvs., pe așa-numitul dispozitiv final (laptop, smartphone etc.).Cookie-urile sunt necesare pentru buna funcționare a serviciilor WITTCHEN și, de asemenea, pentru creșterea eficienței acestora prin salvarea informațiilor despre utilizarea site-ului web de către utilizatorii săi.

Cookie-urile permit:

 • menținerea sesiunii Clientului (după autentificare), datorită căreia Clientul nu trebuie să reintroducă Login-ul și Parola pe fiecare subpagină a site-ului web,
 • ajustarea și optimizarea site-ului web la nevoile Clienților și ale altor persoane care folosesc site-ul,
 • crearea de statistici de vizitare a subpaginilor site-ului web,
 • personalizarea mesajelor de marketing,
 • asigurarea securității și fiabilității funcționării site-ului.

Site-ul web utilizează Cookie-uri de Sesiune (fișiere temporare stocate din momentul intrării pe site-ul WITTCHEN până când browser-ul sau sesiunea este închisă) și Cookie-uri Persistente/Permanente (fișiere stocate pentru o perioadă mai lungă de timp care facilitează utilizarea site-ului web).

Magazinflat la adresa https://www.wittchen.ro utilizează următoarele cookie-uri (conform listei de mai jos):

Nume Descriere Timpul de expirare
floatingNewsletterDisabled Stochează informația dacă trebuie afișată pentru utilizator fereastra cu abonarea la Newsletter Datele sunt șterse după 365 de zile
floatingNewsletterPageCounter Stochează informația despre numărul de vizualizări ale site-ului web pentru afișarea ferestrei de abonare la Newsletter Datele sunt șterse după 365 de zile
privacyAgreement Creat atunci când Utilizatorul ia cunoștință despre utilizarea cookie-urilor de către site. Datele sunt șterse după 365 de zile
pageToken Stochează informația despre adresa fișei de produs vizualizate.Este necesar la revenirea la lista de produse Datele sunt șterse în momentul închiderii browser-ului (sesiunii)
initialSlide Stochează setarea pentru mecanismul galeriei foto pe fișa produsului Datele sunt șterse în momentul închiderii browser-ului (sesiunii)
isMobile Stochează informația dacă utilizatorul folosește un dispozitiv mobil Datele sunt șterse în momentul închiderii browser-ului (sesiunii)
APPEXT_WITTCHEN_PL Stochează identificatorul de sesiune Datele sunt șterse în momentul închiderii browser-ului (sesiunii)
__epv Deține cheia pentru stocarea în cache prin varnish-cache Datele sunt șterse în momentul închiderii browser-ului (sesiunii)

Nume: floatingNewsletterDisabled
Descriere: Stochează informația dacă trebuie afișată pentru utilizator fereastra cu abonarea la Newsletter
Timpul de expirare: Datele sunt șterse după 365 de zile
Nume: floatingNewsletterPageCounter
Descriere: Stochează informația despre numărul de vizualizări ale site-ului web pentru afișarea ferestrei de abonare la Newsletter
Timpul de expirare: Datele sunt șterse după 365 de zile
Nume: privacyAgreement
Descriere: Creat atunci când Utilizatorul ia cunoștință despre utilizarea cookie-urilor de către site.
Timpul de expirare: Datele sunt șterse după 365 de zile
Nume: pageToken
Descriere: Stochează informația despre adresa fișei de produs vizualizate.Este necesar la revenirea la lista de produse
Timpul de expirare: Datele sunt șterse în momentul închiderii browser-ului (sesiunii)
Nume: initialSlide
Descriere: Stochează setarea pentru mecanismul galeriei foto pe fișa produsului
Timpul de expirare: Datele sunt șterse în momentul închiderii browser-ului (sesiunii)
Nume: isMobile
Descriere: Stochează informația dacă utilizatorul folosește un dispozitiv mobil
Timpul de expirare: Datele sunt șterse în momentul închiderii browser-ului (sesiunii)
Nume: APPEXT_WITTCHEN_PL
Descriere: Stochează identificatorul de sesiune
Timpul de expirare: Datele sunt șterse în momentul închiderii browser-ului (sesiunii)
Nume: __epv
Descriere: Deține cheia pentru stocarea în cache prin varnish-cache
Timpul de expirare: Datele sunt șterse în momentul închiderii browser-ului (sesiunii)

În plus, pentru a rula servicii pe site-ul WITTCHEN, sunt utilizate așa-numitele cookie-uri de terță parte (third party cookies), care servesc la colectarea de date statistice și date folosite pentru a verifica modul de utilizare a site-urilor web de către utilizatori.

În scopurile de mai sus, se utilizează Google Analytics. Acesta este un instrument disponibil public pentru analizarea utilizării site-urilor web și compilarea de rapoarte privind activitatea utilizatorilor.Google Analytics generează informații despre adresa URL, tipul de browser utilizat de utilizator, adresa sa IP și sistemul de operare utilizat. Instrumentul definește datele privind numărul de vizite pe servere, lungimea acestora și colectează date despre care dintre părțile individuale ale site-ului vizitat sunt cel mai adesea utilizate de utilizatori (analizând funcționalitatea acestora).Pe baza analizei datelor obținute în acest mod, este posibil să se determine performanța și gradul de utilizare a serviciilor WITTCHEN și a părților lor individuale și apoi să se direcționeze dezvoltarea de noi servicii și funcționalități.

Informații detaliate despre Google Analytics pot fi găsite la următoarea adresă: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage.

Site-urile și paginile WITTCHEN pot utiliza, de asemenea, tehnologia rtb de Retargeting Personalizat.Cu ajutorul tehnologiilor menționate mai sus, sunt obținute date statistice anonimizate cu privire la interesele utilizatorilor care vizitează paginile și site-urile web WITTCHEN.După analizarea datelor obținute în urma procesului de retargeting, se pot face modificări la oferta online a Magazinului WITTCHEN, adaptată la nevoile actuale ale utilizatorilor săi.Dorim să vă informăm că datele de mai sus sunt prelucrate într-un mod anonim, care împiedică identificarea utilizatorilor care vizitează site-urile web WITTCHEN, în special, datele de mai sus nu sunt combinate cu alte date ale utilizatorului, cum ar fi numele sau adresa http://www.rtbhouse.com/privacy-center/

Site-urile Wittchen utilizează așa-numitele Cookie-uri de Publicitate pentru a personaliza activitățile publicitare în timpul campaniilor de marketing și pentru a contoriza efectele campaniilor de mai sus (pentru entitățile care cooperează cu Societatea în scopurile menționate mai sus).Google Adwords este utilizat în scopurile de mai sus.

Vă rugăm să rețineți că, în setările standard ale motoarelor de căutare, este permisă salvarea fișierelor pe echipamentul terminal, ceea ce permite astfel prelucrarea datelor obținute în acest fel.

Utilizatorii au întotdeauna posibilitatea de a modifica în mod independent și în orice moment setările pentru cookie-uri, specificând condițiile pentru stocarea și accesul acestora prin Cookie-uri la dispozitivele lor finale. Modificările la setările menționate în propoziția anterioară pot fi făcute de Utilizator prin intermediul setărilor browser-ului web sau utilizând configurația serviciului. Mai jos veți găsi linkuri către browser-ele web (care conțin informații despre cum să le modificați setările pe dispozitivele finale):

Aceste setări pot fi modificate în așa fel încât să blocheze gestionarea automată a cookie-urilor în setările browser-ului web sau să informeze despre acestea de fiecare dată când cookie-urile sunt plasate pe dispozitivul UtilizatoruluiLimitarea utilizării cookie-urilor poate afecta unele dintre funcționalitățile disponibile pe site-ul WITTCHEN.Informații detaliate despre posibilitatea și metodele de gestionare a Cookie-urilor sunt disponibile în setările software-ului dvs. (browser-ului).

19. Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Dorim să vă informăm că, pentru a asigura securitatea datelor dvs. cu caracter personal și a procedurilor și politicilor actualizate și transparente la WITTCHEN S.R.L., acest document va fi analizat și modificat în mod regulat în legătură cu modificările aduse legilor aplicabile în general și orice măsuri luate pentru asigurarea protecției adecvate a datelor dvs. cu caracter personal.

Această politică intră în vigoare începând cu 01.11.2022.