Special travel offer! Valize de cabină de la 155 Lei + reducere suplimentară de 20% începând cu a doua valiză în orice dimensiune

Ofertă specială la gama travel! 
 Reducere extra de 20% de valize

WITTCHEN logoWITTCHEN logo
Ai în coș produse de la ultima vizită. Termină-ți cumpărăturile înainte ca acestea să fie toate vândute!
A fost atins pragul pentru livrare gratuită
Mergi la coş
Coş (0)
<!-- rezervat -->
A fost atins pragul pentru livrare gratuită
Coşul tău este gol

TRADUCERE REGULAMENT

I. OBIECTUL REGULAMENTULUI

Aceste prevederi constituie o politică de confidențialitate (denumită în continuare: „Politica de confidențialitate”) Scopul prezentelor reglementări („Regulamente”) este acela de a defini regulile de conduită pentru achiziționarea și răscumpărarea tichetelor cadou în magazinele și/sau punctele de desfacere operate în conformitate cu „ WITTCHEN” și/sau marca „WITTCHEN” TRAVEL.”

II. INFORMAȚII GENERALE
 1. Continutul Regulamentului este disponibil pe site-ul WITTCHEN ROMANIA S.R.L pe www.wittchen.ro și în showroom-urile și punctele de vânzare WITTCHEN ROMANIA S.R.L, pentru a vă asigura că puteți citi conținutul acestuia înainte de încheierea contractului.
 2. Prezentul Regulament este valabil din 16 martie 2022.
III. DEFINIȚII

Următoarele cuvinte au următoarele semnificații conform regulamentului:

 1. Voucher sau Voucher Cadou - un voucher emis de Vânzător în formă tipărită, care dă dreptul Deținătorului de Voucher Cadou să achiziționeze produse marca „WITTCHEN” și/sau „WITTCHEN TRAVEL” într-un Magazin sau într-un Showroom străin, în conformitate cu lista de prețuri aplicabilă și valoarea nominală a voucherului deținut în condițiile care reies din prezentul Regulament.
 2. Cumpărător sau Client - persoană fizică adultă cu capacitate juridică deplină, persoană juridică sau unitate organizatorică fără personalitate juridică dar cu capacitate juridică, care achiziționează un Voucher Cadou de la Vânzător pentru Beneficiar.
 3. Piața - platformă de vânzare a terților care cooperează cu WITTCHEN ROMANIA S.R.L pe baza unor acorduri de cooperare separate, asupra cărora Vânzătorul nu este proprietar și care oferă Vânzătorului posibilitatea de a vinde produse WITTCHEN și de a interacționa cu consumatorii prin intermediul celor menționate mai sus. platforme.
 4. Destinatar - o terță parte care a primit un Voucher cadou de la Cumpărător.
 5. Plata - modalitate de plata de catre Cumparator prin: plata in numerar, card de plata sau alte mijloace de plata disponibile in Magazin.
 6. Deținătorul voucherului cadou - Cumpărătorul sau Beneficiarul care prezintă voucherul cadou pentru răscumpărare într-un magazin WITTCHEN sau într-un salon străin.
 7. Magazin străin - un magazin staționar situat pe teritoriul unei țări a Uniunii Europene, dar în afara teritoriului Republicii Polone, administrat sub marca „WITTCHEN” sau „WITTCHEN TRAVEL”, tip: (i) showroom sau (ii) outlet de către Vânzător sau o entitate afiliată Vânzătorului, în care Deținătorul Voucherului Cadou are dreptul să răscumpere Voucherul Cadou.
 8. Vanzator sau WITTCHEN - WITTCHEN ROMANIA S.R.L cu sediul în Bucuresti, B-Dul Corneliu Coposu, Nr.6-8, Biroul 3, Et.6, Sector 3, înscris sub numărul J40/6980/2022, cod unic de înregistrare 45953945.
 9. Magazin - un magazin staționar administrat de Vânzător pe teritoriul Romaniei sub marca „WITTCHEN” sau „WITTCHEN TRAVEL”, tip: (i) showroom sau (ii) outlet. Lista Magazinelor poate fi găsită pe site-ul Vânzătorului la: https://www.wittchen.ro/ro-RO/magazine-si-saloane.
 10. Magazin online - Magazinul online WITTCHEN rulează la: www.wittchen.ro.
 11. Acord - o obligație între Cumpărător și Vânzător care vizează transferul dreptului de proprietate asupra produsului (produselor) către Cumpărător și predarea bunurilor acestuia, precum și obligația Cumpărătorului de a ridica bunurile și de a plăti Vânzătorului un anumit preț.
IV. REGULI PENTRU ACHIZIȚIA DE VOUCHER CADOU
 1. Cumpărătorul are posibilitatea de a cumpăra un Voucher Cadou în Magazinele WITTCHEN pentru valoarea nominală a Voucherului selectat.
 2. Voucherele cadou disponibile pentru cumpărare de către Cumpărător sunt disponibile în una dintre următoarele valori, și anume: (i) 50 RON (în cuvinte: cincizeci de lei), (ii) 100 RON (în cuvinte: o sută de lei).
 3. În vederea achiziționării unui Voucher Cadou, Cumpărătorul depune o declarație de voință către WITTCHEN care vizează direct încheierea Contractului.
 4. Pentru a achiziționa un Voucher Cadou în Magazinul WITTCHEN, Cumpărătorul se obligă să transfere fonduri către WITTCHEN într-o sumă egală cu valoarea nominală a Voucherului Cadou. Plata pentru un Voucher cadou în Magazinul WITTCHEN poate fi efectuată în orice formă disponibilă în Magazin, inclusiv: (i) numerar sau (ii) folosind un card de plată.
 5. Voucherul cadou nu poate fi achiziționat folosind un alt Voucher cadou emis anterior de Vânzător.
 6. După ce Cumpărătorul plătește prețul specificat către WITTCHEN, Vânzătorul va emite Clientului un Voucher Cadou cu valoarea nominală selectată și plătită de către cei menționați mai sus.
V. REGULI DE UTILIZARE
 1. Voucherul cadou dă dreptul deținătorului de voucher cadou să cumpere de la WITTCHEN produse disponibile într-un anumit magazin sau salon străin până la valoarea nominală a voucherului cadou, sub rezerva punctului. sectiunea a V-a 4-5 de mai jos.
 2. Voucherul cadou nu autorizează deținătorul de voucher cadou să cumpere bunuri sau servicii oferite în: (i) Magazinul online WITTCHEN, (ii) Piața terților care cooperează cu WITTCHEN RO.
 3. Voucherul cadou vă dă dreptul să alegeți orice produse disponibile în toate magazinele WITTCHEN și saloanele străine.
 4. În cazul în care se selectează un produs/produse cu o valoare mai mare decât valoarea nominală a Voucherului Cadou, Deținătorul Voucherului Cadou este obligat să plătească diferența.
 5. Dacă selectați produse cu o valoare mai mică decât valoarea nominală a Voucherului Cadou, diferența nu este rambursabilă, inclusiv cea menționată mai sus. În acest caz, Deținătorul Voucherului Cadou nu are dreptul să primească restul în numerar.
 6. Voucherul cadou nu poate fi schimbat total sau parțial cu numerar. Această rezervare se aplică și situațiilor în care Voucherul Cadou nu este utilizat în perioada de valabilitate a acestuia.
 7. Dacă achiziționați produse marca „WITTCHEN” și/sau „WITTCHEN TRAVEL” într-un Salon străin, valoarea nominală a Voucherului cadou este convertită la cursul de schimb aplicabil într-un anumit stat membru al UE, conform cursului de schimb mediu din precedentul zi, publicat pe site-ul web relevant al băncii naționale ţări.
 8. Voucherul cadou WITTCHEN este valabil pentru o perioadă de 6 (în cuvinte: șase) luni de la data achiziției sale.
 9. Deținătorul Voucherului Cadou are dreptul să răscumpere Voucherul numai în perioada de valabilitate a acestuia, cu excepția cazului în care din motive sau reglementări legale Vânzătorul decide altfel. Expirarea perioadei de valabilitate a Voucherului Cadou face imposibilă finalizarea unei tranzacții folosind Voucherul Cadou.
 10. Voucherul cadou se eliberează „la purtător”.
 11. Voucherele cadou vă permit să cumpărați produse din magazinele WITTCHEN și din Saloanele străine - ambele disponibile la prețuri regulate și acoperite de promoții și/sau reduceri.
 12. Deținătorul Voucherului Cadou poate achiziționa produse din Magazinul WITTCHEN sau din Magazinul străin folosind Voucherul cadou (dacă este necesară o plată suplimentară), selectând orice metodă de plată disponibilă în Magazin sau Magazin străin.
 13. Deținătorul voucherului cadou poate folosi voucherul cadou o singură dată în perioada de valabilitate a acestuia.
VI. DISPOZIȚII FINALE
 1. Acest Regulament este singurul document care specifică regulile de cumpărare și utilizare a Voucherelor Cadou. Tot conținutul din materialele publicitare și promoționale referitoare la Vouchere are doar scop informativ.
 2. Achiziționarea unui Voucher în condițiile stabilite în Regulament: (i) este voluntară și (ii) implică acceptarea simultană a prevederilor Regulamentului.
 3. Niciuna dintre prevederile prezentului Regulament nu are scopul de a încălca drepturile Cumpărătorului.
 4. În aspectele care nu sunt reglementate de prezentele Regulamente, legea aplicabilă este legea poloneză, în special prevederile Codului civil.
 5. WITTCHEN are dreptul de a modifica Regulamentele în orice moment, inclusiv, dar fără a se limita la: din cauza: (i) unei modificări a prevederilor legale general aplicabile sau interpretării acestora de către organismele autorizate, având un impact direct asupra conținutului Regulamentelor și care are ca rezultat necesitatea adaptării acestora la modificarea reglementărilor sau la interpretarea acestora, (ii) eliminarea ambiguităților sau îndoielilor de interpretare cu privire la conținutul Regulamentelor, (iii) modificarea sau extinderea funcționalităților existente și/sau adăugarea de noi funcționalități privind Voucherul cadou, (iv) securitatea Clienților WITTCHEN, în special necesitatea de a preveni abuzul.
 6. Modificările aduse prevederilor Regulamentelor vor intra în vigoare după 14 zile de la data disponibilității acestora pe site-ul www.wittchen.ro, iar acest lucru se aplică numai Voucherelor Cadou emise de la data intrării în vigoare a celor menționate mai sus. Prin urmare, în ceea ce privește tichetele cadou achiziționate înainte de data intrării în vigoare a celor menționate mai sus modificări ale Regulamentelor, se vor aplica prevederile Regulamentelor aplicabile la data achiziționării Voucherelor.
 7. Dacă orice prevedere a Regulamentelor este considerată ilegală, invalidă sau inaplicabilă în orice alt mod în măsura prevăzută de legile oricărei țări în care astfel de prevederi sunt destinate să fie aplicabile, atunci în măsura în care această prevedere este ilegală, invalidă sau inaplicabilă și în conformitate cu prevederile legii în vigoare în jurisdicția în care este ilegală, invalidă sau inaplicabilă, este exclusă și ștearsă, iar prevederile rămase ale regulamentelor se aplică și rămân în vigoare și continuă să fie obligatorii și executorii.
 8. Prevederile prezentului Regulament nu încalcă și nu limitează dreptul de a face o reclamație legată de garanție sau garanție sau alte obligații general aplicabile. prevederi legale obligatorii.
 9. Litigiile, dacă părțile doresc acest lucru, se rezolvă prin mediere sau arbitraj. În cele din urmă, problema este soluționată de instanța cu jurisdicție locală și în materie, în conformitate cu legea aplicabilă.